Algab kandideerimine ajakirjanduspreemiatele

Tallinn, 14. detsember 2023. Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL) koos Eesti Meediaettevõtete Liiduga (EML) kuulutab välja “Aasta Pressifoto 2023” ja “Aasta Pressivideo 2023” konkursi.

“Aasta Pressifoto 2023” konkursile saab võistlustöid esitada järgmistes kategooriates: uudis-, olemus-, spordi- ja portreefoto. Esitatav töö peab olema pildistatud 2023. aastal. Lisaks on lubatud esitada fotosid, mis on pildistatud kuni 1.01.2024 23:59ni ja mis on mõtteliselt seotud 2023. aasta sündmustega.

Lubatud on nii must-valged kui ka värvilised fotod.

Võistlustöö võib olla üksikfoto või fotoreportaaž/fotolugu. Fotoreportaaže/fotolugusid võib esitada kõigis kategooriates. Sama fotot või seeriat võib esitada vaid ühes kategoorias.

Muuhulgas on lubatud esitada pikaajalisi fotoprojekte, kus vähemalt osa fotosid on pildistatud 2023. aastal. Fotoprojekt võib olla teostatud pikema aja jooksul ja see võib olla ajaliselt jätkuv.

Võistlustööde esitamine

Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, kes on EML’i (Eesti Meediaettevõttete Liidu) liikmeslehtede fotograafid või EPFL’i liikmed. Konkursil osalemine on tasuta.*

Igas kategoorias võib esitada piiramatul hulgal töid. Võistlustööd esitatakse digitaalselt. Foto formaat: jpg.

Fotofaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit.

Alates 14. detsembrist saab fotosid üles laadida Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe http://aastafoto.epfl.ee kaudu.

Võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 2024. aasta 2. jaanuari kella 23:59-ks.

Konkursile esitatavad fotod tuleb kirjeldada pealkirja ja foto allkirjaga eesti keeles.

Pealkiri ja fotoallkiri peavad olema ajakirjanduslikult korrektsed ja vastama kriteeriumitele: mis, kus, millal.

Fotomanipulatsioon, näiteks udustatud näod, videote stoppkaadrid, järeltöötlemine, koloreerimine, mis muudab pildi sisu ja tõesust, ei ole lubatud.

Fotod, nii avaldatud kui avaldamata, peavad vastama ajakirjandus- ja Eesti Pressifotograafide Liidu eetikakoodeksile (vaata täpsemalt:  https://www.epfl.ee/wordpress/eetikakoodeks/ ja https://meedialiit.ee/eetikakoodeks/) ja olema tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil. Kui foto ei ole tehtud mõne väljaande konkreetse loo kontekstis, tuleb tõendada, et see on tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil.

Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võistlustöö diskvalifitseeritakse. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Kõikide esitatud tööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad töid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides, näitusel, raamatus ja neid reklaamivates materjalides.

Võistlustöödest koostab Eesti Pressifotograafide Liit koostöös Eesti Meediaettevõtete Liiduga näituse.

Kategooriad

Uudisfoto:

Üksikpilt või pildiseeria/lugu, mis kajastab või jäädvustab uudisteemat või selle järelmit.

Olemusfoto:

Üksikpilt või pildiseeria/lugu, mis kajastab või dokumenteerib kultuurilist, poliitilist või sotsiaalset teemat puudutades indiviide või sotsiaalseid gruppe.

Sport:

Üksikfoto või pildiseeria/lugu, mis kajastab või jäädvustab individuaal- või meeskonnasporti.

Portree:

Üksikfoto või pildiseeria/lugu üksikust inimesest või inimeste grupist. Pildid võivad olla nii poseeritud kui pildistatud kontekstis, tegevuse käigus.

Võistlustööde hindamine, žürii

Fotosid hinnatakse žürii ühisel koosolekul. Võistlustöid hindav žürii on viieliikmeline. Koosseisu kuuluvad: EML-i liikmeslehe esindaja, kaks välismaist pressifotograafi/fototoimetajat ja kaks Eesti pressifotograafi/toimetajat või erialaga seotud isikut. Žürii hindab pilte vastavalt sellele kategooriale, kuhu töö on esitatud. Žürii võistlustöid kategooriates ümber ei tõsta.

Preemiad

Iga kategooria võidufotode autorid pälvivad diplomi ja 1000 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto.

Eesti Pressifotograafide Liit kuulutab välja ka “Aasta Pressivideo 2023” konkursi

Vastavalt konkursi tingimustele on oodatud kandideerima lühidokid ja multimeediaprojektid, kus videol (liikuval pildil) on kandev roll.

Video on ajakirjanduslik uudis, olemuslugu või intervjuu (saateformaadid ja muud sisu- või kommertsprojektid ei kvalifitseeru).

Esitatava pressivideo esmaseks väljundiks peab olema veebimeedia.

Töö peab olema valminud 2023. aastal ja esitamise hetkeks (02.01.2024) avaldatud EML-i liikmeslehtede veebis, digiversioonis või suuremates veebi-uudisteportaalides.

Pressivideo konkursil saavad kandideerida kõik professionaalsed pressifotograafid, kes on EML’i (Eesti Meediaettevõttete Liidu) liikmeslehtede fotograafid või EPFL’i liikmed. Konkursil osalemine on tasuta.*

Kui võistlustöö autoreid on mitu, valivad autorid endi seast esindaja, kes töö konkursile esitab.

Võistlustöö tuleb esitada kõigile ligipääsetava veebilingina läbi Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehele: http://aastafoto.epfl.ee

Võistlustöö peab olema veebilehel vabalt vaadatav või avalikult vaadeldav youtube’i link.

Koos võistlustööga tuleb korraldajale esitada: võistlustöö pealkiri, lühikokkuvõte (sünopsis), võistlustöösse panustanud meeskonna täielik nimekiri ja 3-5 kvaliteetset stoppkaadrit. Võistlustööd peavad olema eestikeelsed või täielikult varustatud eestikeelse tõlkega.

Võitjad peavad esitama kõrgeresolutsioonilised videofailid. Võidutööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad võidutöid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides. Korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud videosid teavitusmaterjalides, liidu kodulehel, erinevates meediakanalites ja teistes EPFL-i projektides, mis edendavad Eesti pressivideo arengut. Töid saab esitada alates 14. detsembrist 2023 Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe http://aastafoto.epfl.ee kaudu. Esitatavate tööde arv pole piiratud.

Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2024. aasta 2. jaanuari kella 23.59-ks.

Žürii koguneb jaanuari teisel poolel. Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse.

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võidutöö autor (autorid) pälvivad diplomi ja 1000 eurot (neto). Preemia “Aasta Pressivideo 2023” antakse üle koos “Aasta Pressifoto 2023” auhindadega.

Võistlustööde hindamine, žürii

Žüriis on vähemalt kolm liiget. Videoid vaadatakse ja hinnatakse suurelt ekraanilt.

Žürii hindab:

Toimetamine – toimetamise meisterlikkus, loomingulisus.

Funktsionaalsus – kas ja kuidas on rakendatud uusi tehnoloogiaid, et pakkuda auditooriumile uudset ja mugavat kogemust.

Mõju – loo jutustamise seisukohast mõjusamad produktsioonid.

Interaktiivsus – kas ja kuidas on auditoorium kaasatud.

Struktuur ja navigatsioon – kuidas on sisu korraldatud, kasutusmugavus.

Visuaalne disain – disain ja visuaalne kogemus.

 

Kontaktid

Konkursi “Aasta Pressifoto 2023″ ja “Aasta Pressivideo 2023” projektijuht Erik Peinar; erik.peinar@gmail.com; 5025515.

EPFL: Liis Treimann, liis@epfl.ee; 5128374

*Kõik, kes soovivad konkursil osaleda aga ei ole EML’i liikmeslehtede fotograafid (www.meedialiit.ee) või EPFLi liikmed, neil on võimalus astuda EPFLi liikmeks, tasudes liikmemaks. 

Täpsem info: https://www.epfl.ee/wordpress/2022/12/02/2023-aasta-liikmemaksu-tasumise-ja-pressikaardi-tellimise-tahtaeg-on-2-jaanuar-2023/

**Kui konkursil osaleja ei soovi EPFL’i liikmeks astuda ja ei ole EML’i (Eesti Meediaettevõtete Liit) liikmeslehe fotograaf, on võimalik konkursil osaleda tasudes ühekordne osalustasu. Selleks tuleb võtta ühendust liis@epfl.ee.

Rohkem infot: epfl.ee, liis@epfl.ee, 5128374.