Eesmärgid ja olemus

Mittetulundusühing Eesti Pressifotograafide Liit on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti pressifotograafide iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

EPFLi eesmärgiks on ühendada riigi pressifotograafe, kasvatada pressifotograafide hulgas ühtekuuluvustunnet, edendada kutseõpet ja ametioskusi, kaitsta liikmete ametialaseid huve ja seista liikmete professionaalsete õiguste ja eetika eest.

EPFLi põhitegevusteks on koolituste (esitlused, loengud, kursused, seminarid, workshopid jne), võistluste ja näituste korraldamine ning kirjastamine.

Põhikiri

Eetikakoodeks

Asutajad

Juhatus

Liikmed

Logo