Milleks liituda

Ootme oma liikmeskonda kõiki koosseisulisi ja vabakutselisi fotograafe, kes teevad regulaarset kaastööd onlain- ja paberväljaannetele ning soovivad arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

Eestis on ligi 100 tegevpressifotograafi. Neist 50 töötavad koosseisulistena EALLi liikmeslehtedes. Ootame e-maile liitumissooviga!

Mida Sa liitumisest võidad?

Ühtekuuluvustunnet, sotsiaalset suhtlemist, tagasisidet, kontakte
Koolitusi, seminare nii Eestis, kui ka välisriikides
Õiguse kasutada oma nime juures lühendit EPFL
Mõjutada Eesti pressifoto elu
Hästi organiseeritud Aasta Pressifoto konkursi
Efektse ja mõjuka Aasta Pressifoto näituse
Aasta Pressifoto albumi
Kuulumine liitu võimaldab Sulle seda, mida üksinda saavutada oleks keeruline.

Miks on EPFL hea erialaliit?

1. EPFL ühendab väga selget fotograafide gruppi – pressifotograafe. Meid ühendavad koolitused, konkursid, ametieetika, ühised läbielamised jne
2. Oleme siiralt pressifotograafia eest väljas ja meil puudub soov teenida mtü tegevusest isiklikku rahalist tulu. Oleme oma tegevuses absoluutselt läbipaistvad.
3. Kasvatame uut põlvkonda ja paneme tähele vanade tegijate (elu)tarkust.
4. Meil on väga selged eesmärgid ja demokraatlikult valitud meeskond, kes neid mõõdetult ellu viib.