Algab kandideerimine ajakirjanduspreemiatele

Tallinn, 10. detsember 2020. Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL) koos Meediaettevõtete Liiduga (EML) kuulutab välja “Aasta Pressifoto 2020” ja “Aasta Pressivideo 2020” konkursi.

“Aasta Pressifoto 2020” konkursile saab võistlustöid esitada järgmistes kategooriates: uudisfoto, olemusfoto, spordifoto ja portreefoto. Esitatav töö peab olema pildistatud 2020. aastal. Lubatud on nii must-valged kui ka värvilised fotod. Võistlustöö võib olla üksikfoto või fotoreportaaž/fotolugu. Fotoreportaaže/ fotolugusid võib esitada kõigis kategooriates. Sama fotot või seeriat võib esitada vaid ühes kategoorias.

Muuhulgas on lubatud esitada pikaajalisi fotoprojekte, kus vähemalt osa fotosid on teostatud 2020. aastal. Fotoprojekt võib olla teostatud pikema aja jooksul ja see võib olla ajaliselt jätkuv.

Võistlustööde esitamine

Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, kes on EPFL-i liikmed. Konkursil osalemine on tasuta.*

Igas kategoorias võib esitada piiramatul hulgal töid. Võistlustööd esitatakse digitaalselt. Foto formaat: jpg.

Ankeete täita ja fotosid üles laadida saab alates 10. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe http://aastafoto.epfl.ee kaudu.

Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2021. aasta 3. jaanuari kella 23.59-ks.

Konkursile esitatavad fotod tuleb kirjeldada pealkirja ja fotoallkirjaga eesti keeles. 

Pealkiri ja fotoallkiri peavad olema ajakirjanduslikult korrektsed ja vastama kriteeriumitele: mis, kus, millal.

Fotomanipulatsioon, näiteks udustatud näod, videote stoppkaadrid, järeltöötlemine, mis muudab pildi sisu ja tõesust, ei ole lubatud.

Fotod, nii avaldatud kui avaldamata, peavad vastama ajakirjandus- ja EPFL-i eetikakoodeksile (vaata täpsemalt:  https://www.epfl.ee/wordpress/eetikakoodeks/ ja https://meedialiit.ee/eetikakoodeks/) ja olema tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil. Kui foto ei ole tehtud mõne väljaande konkreetse loo kontekstis, tuleb tõendada, et see on tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil.

Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Kõikide kandideerijate tööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad töid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides, näitusel, raamatus ja neid reklaamivates materjalides.

Võistlustöödest koostab Eesti Pressifotograafide Liit koostöös Eesti Meediaettevõtete Liiduga näituse. 

Kategooriad

Uudisfoto:

Üksikpilt või pildiseeria/lugu, mis kajastab või jäädvustab uudisteemat või selle järelmit.

Olemusfoto:

Üksikpilt või pildiseeria/lugu, mis kajastab või dokumenteerib kultuurilist, poliitilist või sotsiaalset teemat puudutades indiviide või sotsiaalseid gruppe.

Sport:

Üksikfoto või pildiseeria/lugu, mis kajastab või jäädvustab individuaal- või meeskonnasporti.

Portree:

Üksikfoto või pildiseeria/lugu üksikust inimesest või inimeste grupist. Pildid võivad olla nii poseeritud kui pildistatud kontekstis, tegevuse käigus.

Võistlustööde hindamine, žürii

Fotosid hinnatakse ühisel veebikoosolekul. Võistlustöid hindav žürii on viieliikmeline. Koosseisu kuuluvad: EML-i liikmeslehe esindaja, kaks välismaist pressifotograafi/fototoimetajat ja kaks Eesti pressifotograafi, toimetajat või erialaga seotud isikut. Žürii hindab pilte vastavalt sellele kategooriale, kuhu töö on esitatud. Žürii võistlustöid kategooriates ümber ei tõsta. 

Preemiad

Iga kategooria võidufotode autorid pälvivad diplomi ja 1000 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib 1000 eurot (neto).

Eesti Pressifotograafide Liit kuulutab välja ka Aasta Pressivideo 2020 konkursi

Vastavalt konkursi tingimustele on oodatud kandideerima lühidokid ja multimeediaprojektid, kus videol (liikuval pildil) on kandev roll.

Video on ajakirjanduslik uudis, olemuslugu või intervjuu (saateformaadid ja muud sisu või kommertsprojektid ei kvalifitseeru).

Esitatava pressivideo esmaseks väljundiks peab olema veebimeedia.

Töö peab olema valminud 2020. aastal ja esitamise hetkeks (03.01.2021.a) avaldatud EML-i liikmeslehtede veebis, digiversioonis või suuremates veebi-uudisteportaalides.

Pressivideo konkursil saavad kandideerida kõik professionaalsed pressifotograafid, videograafid ja -operaatorid kes on EPFL-i liikmed. Konkursil osalemine on tasuta.* 

Kui video autoreid on mitu, valivad autorid endi seast esindaja, kes esitab video konkursile. 

Võistlustöö tuleb esitada kõigile ligipääsetava veebilingina läbi Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehele: http://aastafoto.epfl.ee

Koos võistlustööga tuleb korraldajale saata: võistlustöö pealkiri, lühikokkuvõte (sünopsis), võistlustöösse panustanud meeskonna täielik nimekiri ja 3-5 kvaliteetset stoppkaadrit. Võistlustööd peavad olema eestikeelsed või täielikult varustatud eestikeelse tõlkega. Võitjad peavad esitama kõrgresolutsiooniga videod. Võidutööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad võidutöid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides. Korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud videosid teavitusmaterjalides, liidu kodulehel, erinevates meediakanalites ja teistes EPFL-i projektides, mis edendavad Eesti pressivideo arengut. Töid saab esitada alates 10. detsembrist 2020 Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe http://aastafoto.epfl.ee kaudu. Esitatavate tööde arv pole piiratud.

Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2021. aasta 3. jaanuari kella 23.59-ks.

Žürii koguneb jaanuari teisel poolel. Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse.

Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võidutöö autor (autorid) pälvivad diplomi ja 1000 eurot (neto). Preemia “Aasta Pressivideo 2020” antakse üle koos “Aasta Pressifoto 2020” auhindadega.

Võistlustööde hindamine, žürii

Žüriis on vähemalt kolm liiget. Videoid vaadatakse ja hinnatakse suurelt ekraanilt.

Žürii hindab:

Toimetamine – toimetamise meisterlikkus, loomingulisus.

Funktsionaalsus – kas ja kuidas on rakendatud uusi tehnoloogiaid, et pakkuda auditooriumile uudset ja mugavat kogemust.

Mõju – loo jutustamise seisukohast mõjusamad produktsioonid.

Interaktiivsus – kas ja kuidas on auditoorium kaasatud.

Struktuur ja navigatsioon – kuidas on sisu korraldatud, kasutusmugavus.

Visuaalne disain – disain ja visuaalne kogemus.

 

Kontaktid

Konkursi “Aasta Pressifoto 2020″ ja “Aasta Pressivideo 2020” projektijuht Heiko Kruusi; heiko@vanameister.pri.ee; telefon: 56483480. 

EPFL: Liis Treimann, liis@epfl.ee; 5128374

*Kõigil, kes soovivad konkursil osaleda, kuid ei ole EPFL-i liikmed, on võimalus astuda EPFL-i liikmeks. Selleks tuleb tasuda liikmemaks. Täpsem info: https://www.epfl.ee/wordpress/2020/11/30/2021-aasta-liikmemaksu-tasumise-ja-pressikaardi-tellimise-tahtaeg-on-2-jaanuar-2021/

Kui konkursil osaleja ei soovi liikmeks astuda, on võimalik konkursil osaleda tasudes ühekordne osalustasu. Selleks tuleb võtta ühendust liis@epfl.ee, millele järgnevalt esitame arve ning konkursil osaleda soovija saab tasuda summa 50 EUR EPFL-i Swedbanki arveldusarvele EE412200221050399058 märksõnaga “Aasta Pressifoto 2020 konkursil osalemise tasu”.

Rohkem infot: epfl.ee, liis@epfl.ee, 5128374.