Algab kandideerimine ajakirjanduspreemiatele

Tallinn, 13. detsember 2019. Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) koos Eesti Pressifotograafide Liiduga (EPFL) kuulutab välja konkursi „Ajakirjanduspreemiad 2019“, konkursi tingimustes on tehtud muudatusi võrreldes varasemaga.

Eesti Pressifotograafide Liit kuulutab välja „Aasta pressifoto 2019“ ja “Aasta pressivideo 2019” konkursi.

“Aasta pressifoto 2019” konkursil saab võistlustöid esitada järgmistes kategooriates: uudisfoto; olemusfoto; spordifoto ja portreefoto. Töö peab olema pildistatud 2019. aastal. Lubatud on nii must-valged kui ka värvilised fotod. Võistlustöö võib olla üksikfoto või fotoreportaaž/fotolugu. Fotoreportaaže/fotolugusid saab esitada kõigis kategooriates. Sama fotot või seeriat saab esitada vaid ühes kategoorias.
Võib esitada pikaajalisi fotoprojekte. Vähemalt osa fotosid peab olema teostatud 2019. aastal, võib olla teostatud pikema aja jooksul, fotoprojekt võib olla ajaliselt jätkuv.

Võistlustööde esitamine
Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, kes on EMLi liikmeslehtede fotograafid või EPFLi liikmed*.
Igas kategoorias võib esitada piiramatul hulgal töid. Võistlustööd esitatakse digitaalselt. Foto formaat: jpg.
Fotosid saab üles laadida ja ankeete täita alates 13. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu: http://aastafoto.epfl.ee
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuariks kella 23.59ks.

Konkursile saadetavad fotod tuleb kirjeldada pealkirja ja fotoallkirjaga eesti keeles, mis oleksid ajakirjandulikult korrektsed ja vastaksid kriteeriumidele: mis, kus, millal.
Fotomanipulatsioon (n: udustatud näod, järeltöötlemine, mis muudab pildi sisu ja tõesust) ei ole lubatud.

Fotod, nii avaldatud kui avaldamata, peavad vastama ajakirjandus- ja EPFLi eetikakoodeksile (vaata täpsemalt: http://www.epfl.ee/wordpress/epfl-dokumendid/eetika/ ja http://www.eall.ee/eetikakoodeks.html) ja olema tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil. Kui foto ei ole tehtud mõne väljaande konkreetse loo kontekstis, tuleb tõendada, et see on tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil.
Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse.  Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Iga kategooria võidufoto autor pälvib diplomi ja 1000 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib lisaks 1000 eurot (neto). Kõikide kandideerijate tööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad töid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides, näitusel, raamatus ja neid reklaamivates materjalides.
Võistlustööde põhjal koostab EPFL koostöös EMLiga näituse ja aastaraamatu.

 

Kategooriad

Uudisfoto:

Üksikpilt või pildiseeria/lugu, mis kajastab või jäädvustab uudisteemat või selle järelmit.

Olemusfoto:

Üksikpilt või pildiseeria/lugu, mis kajastab või dokumenteerib kultuurilist, poliitilist või sotsiaalset teemat puudutades indiviide või sotsiaalseid gruppe.

Sport:

Üksikfoto või pildiseeria/lugu, mis kajastab või jäädvustab individuaal- või meeskonnasporti.

Portree:

Üksikfoto või pildiseeria/lugu üksikust inimesest või grupist inimestest. Pildid võivad olla nii poseeritud kui pildistatud mingis kontekstis, tegevuse käigus.

 

Võistlustööde hindamine, zürii

Fotosid hinnatakse seinale projitseerides. Võistlustöid hindav žürii on viieliikmeline. Koosseisu kuuluvad: EMLi liikmeslehe esindaja, kaks välismaist pressifotograafi/fototoimetajat ja kaks Eesti ajakirjandusfotograafi, toimetajat, erialaga seotud isikut. Zürii hindab pilte vastavalt selles kategoorias, kuhu töö on esitatud.

Preemiad
Iga kategooria võidufotode autorid pälvivad diplomi ja  1000 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib 1000 eurot (neto).
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2020. aasta 1.jaanuariks kella 23.59ks.
Võistlustööde põhjal koostab EPFL koostöös EMLiga näituse. Lisaks näitusele on korraldajal õigus kasutada konkursile esitatud fotosid raamatus „Eesti Pressifoto“ ja teavitusmaterjalides ja muudes EPFLi projektides, mis edendavad Eesti pressifotograafia arengut.

 

Eesti Pressifotograafide Liit kuulutab välja ka „Aasta pressivideo 2019“ konkursi.

Vastavalt konkursi tingimustele on oodatud kandideerima lühidokid ja multimeediaprojektid, kus videol (liikuval pildil) on kandev roll.

Video on ajakirjanduslik uudis, olemuslugu või intervjuu (saateformaadid ja muud sisu või kommertsprojektid ei kvalifitseeru).

Pressivideo peamine väljund, mille jaoks see on tehtud, peab olema online meedia.

Töö peab olema valminud 2019. aastal ja esitamise hetkeks (1.01.2020) avaldatud EMLi liikmelehtede veebis, digiversioonis või suuremates online-uudisteportaalides.

Pressivideo konkursil saavad kandideerida kõik professionaalsed pressifotograafid- videooperaatorid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, kes on EMLi liikmeslehtede fotograafid või EPFLi liikmed*.
Võistlustöö tuleb esitada url-ina läbi Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe: http://aastafoto.epfl.ee
Koos võistlustööga tuleb korraldajale saata: võistlustöö pealkiri, lühikokkuvõte (sünopsis) ja võistlustöösse panustanud meeskonna täielik nimekiri ning 3-5 kvaliteetset screenshoti. Võistlustööd peavad olema eestikeelsed või täielikult varustatud eestikeelse tõlkega. Võitjad peavad esitama kõrgresolutsiooniga videod. Võidutööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad võidutöid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides. Korraldajal õigus kasutada konkursile esitatud videosid teavitusmaterjalides, liidu kodulehel ja erinevates meediakanalites ja muudes EPFLi projektides, mis edendavad Eesti pressifotograafia arengut. Töid võib esitada piiramatul hulgal. Töid saab hakata esitama 13. detsembrist 2019 Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu: http://aastafoto.epfl.ee
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuariks kella 23.59ks.
Žürii koguneb jaanuari teisel poolel. Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse.
Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võidutöö autor (autorid) pälvivad diplomi ja 1000 eurot (neto). Preemia “Aasta Pressivideo 2019” antakse üle koos “Aasta Pressifoto 2019” auhindadega.

Võistlustööde hindamine, Žürii
Žüriis on vähemalt kolm liiget. Videosid hinnatakse suurelt ekraanilt vaadates.
Žürii hindab:
Toimetamine – toimetamise meisterlikkus, loomingulisus.
Funktsionaalsus – kas ja kuidas on rakendatud uusi tehnoloogiaid, et pakkuda auditooriumile uudset ja mugavat kogemust.
Mõju – loo jutustamise seisukohast mõjusamad produktsioonid.
Interaktiivsus – kas ja kuidas on auditoorium kaasatud.
Struktuur ja navigatsioon – kuidas on sisu korraldatud, kasutusmugavus.
Visuaalne disain – disain ja visuaalne kogemus.

Tähtaeg
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 1. jaanuariks 2020 kella 23.59ks. Žürii koguneb jaanuari teisel poolel. Korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud videosid Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehel, teavitusmaterjalides ning anda videosid kasutamiseks kolmandatele osapooltele konkursiga seotud kajastuse tarbeks.

 

Kontaktid
Konkursi “Aasta Pressifoto 2019″ ja “Aasta pressivideo 2019” projektijuht Madis Veltman, madis.veltman@epfl.ee; 56218383.

Tehniline tugi fotode üleslaadimisel: Raigo Pajula, 5058574

EPFL: Liis Treimann, liis@epfl.ee; 5128374

*Kõik, kes soovivad konkursil osaleda aga ei ole EMLi liikmeslehtede fotograafid (www.meedialiit.ee) või EPFLi liikmed, neil on võimalus astuda EPFLi liikmeks, tasudes liikmemaks. Rohkem infot: epfl.ee, liis@epfl.ee, 5128374.