Algab kandideerimine ajakirjanduspreemiatele!


Tallinn, 15. detsember 2016. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) koos Eesti Pressifotograafide Liiduga kuulutab välja konkursi „Ajakirjanduspreemiad 2016“, konkursi tingimustes on tehtud muudatusi võrreldes varasemaga.

Eesti Pressifotograafide Liit kuulutab välja „Aasta pressifoto 2016“ konkursi, kus võistlustöid saab esitada järgmistes kategooriates: uudisfoto; olemusfoto; spordifoto ja portreefoto. Töö peab olema pildistatud 2016. aastal. Lubatud on nii must-valged kui ka värvilised fotod. Võistlustöö võib olla üksikfoto või fotoreportaaž/fotolugu. Fotoreportaaže/fotolugusid saab esitada kõigis kategooriates. Sama fotot või seeriat saab esitada vaid ühes kategoorias.
Võib esitada pikaajalisi fotoprojekte. Vähemalt osa fotosid peab olema teostatud 2016. aastal, võib olla teostatud pikema aja jooksul, fotoprojekt võib olla ajaliselt jätkuv.

Võistlustööde esitamine
Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, kes on EALLi liikmeslehtede fotograafid või EPFLi liikmed*.
Igas kategoorias võib esitada piiramatul hulgal töid. Võistlustööd esitatakse digitaalselt. Foto formaat: jpg.
Fotosid saab üles laadida ja ankeete täita alates 15. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu: http://aastafoto.epfl.ee
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2017. aasta 3. jaanuariks kella 23.59ks.

Konkursile saadetavad fotod tuleb kirjeldada pealkirja ja fotoallkirjaga eesti keeles, mis oleksid ajakirjandulikult korrektsed ja vastaksid kriteeriumitele: mis, kus, millal.
Fotomanipulatsioon (n: udustatud näod, järeltöötlemine, mis muudab pildi sisu ja tõesust) ei ole lubatud.

Fotod, nii avaldatud kui avaldamata, peavad vastama ajakirjandus- ja EPFLi eetikakoodeksile (vaata täpsemalt: http://www.epfl.ee/wordpress/epfl-dokumendid/eetika/ ja http://www.eall.ee/eetikakoodeks.html) ja olema tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil. Kui foto ei ole tehtud mõne väljaande konkreetse loo kontekstis, tuleb tõendada, et see on tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil.
Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse.  Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Iga kategooria võidufoto autor pälvib diplomi ja 640 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib lisaks 640 eurot (neto). Kõikide kandideerijate tööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad töid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides, näitusel, raamatus ja neid reklaamivates materjalides.
Võistlustööde põhjal koostab EPFL koostöös EALLiga näituse ja aastaraamatu.

Võistlustööde hindamine, zürii

Fotosid hinnatakse seinale projetseerides. Võistlustöid hindav žürii on viieliikmeline. Koosseisu kuuluvad: EALLi liikmeslehe peatoimetaja, kaks välismaist pressifotograafi/fototoimetajat ja kaks Eesti ajakirjandusfotograafi või toimetajat.

Preemiad
Iga kategooria võidufotode autorid pälvivad diplomi ja 640 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib 640 eurot (neto).
Tähtaeg
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2017. aasta 3. jaanuariks kella 23.59ks.
Võistlustööde põhjal koostab EPFL koostöös EALLiga näituse. Lisaks näitusele on korraldajal õigus kasutada konkursile esitatud fotosid raamatus „Eesti Pressifoto“ ja teavitusmaterjalides ja muudes EPFLi projektides, mis edendavad Eesti pressifotograafia arengut.

Eesti Pressifotograafide Liit kuulutab välja ka „Aasta pressivideo 2016“ konkursi.

Vastavalt konkursi tingimustele on oodatud kandideerima lühidokid ja multimeediaprojektid, kus videol (liikuval pildil) on kandev roll.

Video on ajakirjanduslik uudis, olemuslugu või intervjuu (saateformaadid ja muud sisu või kommertsprojektid ei kvalifitseeru).

Töö peab olema valminud 2016. aastal ja esitamise hetkeks (3.01.2017) avaldatud EALL liikmelehtede veebis, digiversioonis või suuremates online-uudisteportaalides. Võistlustöö tuleb esitada url-ina. Koos võistlustööga tuleb korraldajale saata: võistlustöö pealkiri, lühikokkuvõte (sünopsis) ja võistlustöösse panustanud meeskonna täielik nimekiri. Võistlustööd peavad olema eestikeelsed või täielikult varustatud eestikeelse tõlkega. Võitjad peavad esitama kõrgresolutsiooniga videod ja 3-5 kvaliteetset screenshoti. Võidutööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad võidutöid kasutada Eesti Pressiforograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides.

Võidutöö autor (autorid) pälvivad diplomi ja esemelise auhinna. Preemia “Aasta Pressivideo 2016” antakse üle koos “Aasta Pressifoto 2016” auhindadega.

Pressivideo konkursil saavad kandideerida kõik professionaalsed pressifotograafid, videooperaatorid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid.
Töid võib esitada piiramatul hulgal. Töid saab hakata esitama 15. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu: http://aastafoto.epfl.ee
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2017. aasta 3. jaanuariks kella 23.59ks.
Žürii koguneb jaanuari teisel poolel.

Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse.
Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata. Korraldajal õigus kasutada konkursile esitatud videosid teavitusmaterjalides, liidu kodulehel ja erinevates meediakanalites ja muudes EPFLi projektides, mis edendavad Eesti pressifotograafia arengut.

Võistlustööde hindamine, Žürii
Žüriis on vähemalt kolm liiget. Videosid hinnatakse suurelt ekraanilt vaadates.
Žürii hindab:
Toimetamine – toimetamise meisterlikkus, loomingulisus.
Funktsionaalsus – kas ja kuidas on rakendatud uusi tehnoloogiaid, et pakkuda auditooriumile uudset ja mugavat kogemust.
Mõju – loo jutustamise seisukohast mõjusamad produktsioonid.
Interaktiivsus – kas ja kuidas on auditoorium kaasatud.
Struktuur ja navigatsioon – kuidas on sisu korraldatud, kasutusmugavus.
Visuaalne disain – disain ja visuaalne kogemus.

Tähtaeg
Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 3. jaanuariks 2017 kella 23.59ks. Žürii koguneb jaanuari teisel poolel. Korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud videosid Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehel, teavitusmaterjalides ning anda videosid kasutamiseks kolmandatele osapooltele konkursiga seotud kajastuse tarbeks.

Kontaktid
Konkursi “Aasta Pressifoto 2016″ ja “ Aasta pressivideo 2016” projektijuht Liis Treimann, liis.treimann@postimees.ee; liis@epfl.ee (5128374).
Tehniline tugi fotode üleslaadimisel: Raigo Pajula, 5058574

*Kõik, kes soovivad konkursil osaleda aga ei ole EALLi liikmeslehtede fotograafid (www.eall.ee) või EPFLi liikmed, neil on võimalus astuda EPFLi liikmeks, tasudes liikmemaks. Rohkem infot: epfl.ee, liis@epfl.ee.

Comments are closed.